Напрямки діяльності центру

Медико-генетичне консультування

ДЕТАЛЬНІШЕ

Генетичні
дослідження

ДЕТАЛЬНІШЕ

Фармако-
генетика

ДЕТАЛЬНІШЕ

Ультразвукова
діагностика

ДЕТАЛЬНІШЕ

Преконцепційна
профілактика

ДЕТАЛЬНІШЕ

Онкогенетика
у гематології

ДЕТАЛЬНІШЕ

Інвазивна пренатальна діагностика та медицина плода

ДЕТАЛЬНІШЕ

Неонатальний скринінг спадкових хвороб

ДЕТАЛЬНІШЕ

Підготовка
фахівців

ДЕТАЛЬНІШЕ

Діагностика та лікування патології репродуктивної ф-ї

ДЕТАЛЬНІШЕ

Генетичний моніторинг природженої та спадкової пат-ї

ДЕТАЛЬНІШЕ

Популяризація медико-генетичних знань

ДЕТАЛЬНІШЕ

Догори