Десять вагомих причин звернутись до центру

1. Наш центр був першим медико-генетичним центром, створеним у системі практичної охорони здоров’я України та всього колишнього СРСР. На сьогоднішній день, як і раніше, наш центр має велику популярність і авторитет не лише в Україні, а й за кордоном.

2. У нашому центрі працюють висококваліфіковані, доброзичливі співробітники, з великим особистим практичним досвідом, які регулярно підвищують свій професійний рівень.

3. У нашому центрі впроваджено та широко використовуються новітні передові технології в галузі медичної генетики, ультразвукової, інвазивної та лабораторної допологової діагностики широкого спектра вродженої та спадкової патології плода.

4. Саме в нашому центрі, вперше в Україні, ще 1980 року було впроваджено та успішно розвивається інвазивна пренатальна діагностика хромосомної патології плода. У цій галузі співробітниками нашого центру накопичено найбільший досвід в Україні.

5. Саме в нашому центрі, вперше в Україні, успішно впроваджено певні методи фетальної терапії/малоінвазивної хірургії (внутрішньоутробне переливання крові при тяжкій гемолітичній анемії у плода внаслідок резус-конфлікту; аспірація кістозних утворень у плода та ін.). Наш центр єдиний серед медико-генетичних центрів України, де виконуються ці методи лікування.

6. Саме наш центр є спеціалізованим (серед усіх медико-генетичних центрів України) щодо надання медико-генетичної допомоги сім’ям з патологією репродуктивної функції: безпліддя та невиношування вагітності. Завдяки спеціалізованому обстеженню та лікуванню в нашому центрі, тисячі сімей здобули довгоочікуване батьківське щастя.

7. Тільки наш центр, єдиний серед медико-генетичних центрів України, має спеціалізований цілодобовий стаціонар для обстеження та лікування пацієнтів з безпліддям та невиношуванням вагітності, з окремим оперативним блоком для проведення діагностичних та лікувальних малоінвазивних внутрішньоутробних пренатальних/фетальних операцій (на плоді).

8. Персонал центру працює відповідно до стандартів доказової медицини, прийнятих Національними Асоціаціями («медичних генетиків», «перинатальної медицини», «акушерів-гінекологів», «репродуктологів», «ультразвукової діагностики») України, а також у країнах Західної Європи та США, відповідно до рекомендацій Міжнародного Фонду Медицини Плоду (Великобританія), Міжнародного товариства ультразвукової діагностики в акушерстві та гінекології.

9. У нашому центрі суворо дотримуються міжнародні критерії якості відповідно до стандарту ISO-9001.

10. Вся діяльність колективу центру орієнтована на пацієнта та членів його сім’ї. В основі – індивідуальний підхід, детальне обговорення з пацієнтами запланованого обстеження, лікування та прогнозу.

Догори