Інвазивна пренатальна діагностика та медицина плода

  • Інвазивна пренатальна діагностика хромосомної, тяжкої моногенної патології та внутрішньовенних інфекцій плода
  • Малоінвазивна терапія та хірургія окремих патологічних станів плода (гемотрансфузії при анемії плода; аспірація та дренування великих кістозних утворень та ін.)
Догори