Генетичний моніторинг вродженої та спадкової патології

Облік, реєстрація та аналіз поширених анатомо-морфологічних патологій:

  • дефектів розвитку
  • хромосомних аномалій
  • моногенних синдромів та хвороб у популяції регіону
Догори